Verlof aanvragen

 De school kan, buiten de schoolvakanties om, verlof verlenen vanwege gewichtige omstandigheden. Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, dient u acht weken voorafgaand aan het verlof een aanvraag in te dienen bij de directeur van de school.

Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn, zoals een jubileum of een sterfgeval. De school verleent echter geen extra verlof voor een langere vakantie, een extra lang weekend, deelname aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst enzovoort. Voor een stroomschema en het verlof formulier verwijzen wij u naar de website.