Verlof aanvragen


De school kan, buiten de schoolvakanties om, verlof verlenen vanwege gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn, zoals een jubileum of een sterfgeval. De school verleent echter geen extra verlof voor een langere vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst enzovoort. Voor meer informatie over verlof buiten de schoolvakanties, verwijzen we u naar het stroomschema.