Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Onderwijs in groep 1 t/m 3

Wij werken binnen de onderbouw ontwikkelingsgericht; we bieden de kinderen onderwijs wat past bij hun ontwikkelingsleeftijd, ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Het onderwijs wordt  thematisch en spelenderwijs aangeboden. Alle ontwikkelingslijnen komen terug door middel van spel en het spelen in de hoeken. De leerkracht observeert de leerlingen en noteert de ontwikkelleeftijd. Leerlingen met een ontwikkelvoorsprong worden binnen de hoeken extra uitgedaagd. Daarnaast bieden we ontwikkelingsmateriaal op niveau aan. We houden rekening met het niveau van de leerlingen; waar kunnen we het kind mee uitdagen en waar heeft het kind nog oefening in nodig.