Peuterspeelzaal de Speelboot


Peuterspeelzaal Speelboot is al jarenlang een begrip in Reitdiep. Samen met basisschool de Rietzee vormen ze het intergrale Kindcentrum de Rietzee. Door de pedagogische en didactische aanpak voor onze peuters aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoeften van de kinderen, ontstaat voor de kinderen een passend aanbod dat aansluit bij hun niveau, maar ook bij hun leerstijl. Onze professionals kennen het niveau, de leerstijl en de behoeften van de kinderen en sluiten daar planmatig op aan. De pedagogische en didactische aanpak voldoet aan de meest recente kwaliteitseisen. Binnen ons VVE-aanbod is duidelijk aan welke doelen men werkt met de kinderen. Er is dus sprake van een ontwikkelingsgerichte aanpak. Als optimaal wordt aangesloten op de ontwikkelbehoeften van kinderen, zullen zij zich veilig voelen, plezier hebben, samen kunnen spelen en zich welbevinden. Wij dagen onze kinderen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen en tot het verleggen van hun grenzen.