Openingstijden


Wij bieden voorschoolse opvang (VSO) aan op maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur.
De kinderen worden naar de klas gebracht. 

De buitenschoolse opvang (BSO) is dagelijks geopend tot 18.00 uur

De Speelboot is elke dag geopend van 8.15 - 12.15 uur.
Daarnaast bieden wij peuterdoorstroom voor peuters die daaraan toe zijn op maandag-  en woensdagochtend.
Dit doen we in overleg met de ouders van de peuters op de Speelboot die zijn ingeschreven op de Rietzee.