BSO het Dok


De voorschoolse opvang is er vanaf 7:30 uur tot 8:30 uur en we zorgen dat uw kind om 8:30 uur in de klas is. Na schooltijd kan uw kind rechtstreeks naar de BSO en wordt daar opgevangen door onze medewerkers. Voor de opvang vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor interesses van kinderen en voor de brede ontwikkeling van kinderen. Juist in deze vrije tijd kunnen kinderen aan de slag met vaardigheden en interesses die op school niet aan bod komen maar die zij zelf belangrijk vinden. Onze IKC-medewerkers zorgen, geïnspireerd door de kinderen, voor een passend, uitdagend aanbod op de BSO welke goed aansluit op de belevingswereld van de kinderen en op de verschillende leeftijden van de kinderen. Onze medewerkers begrijpen daarnaast prima dat kinderen soms lekker willen uitrusten of chillen na een drukke schooldag. Hiervoor is dan ook voldoende ruimte.