Ouderraad

De taak van de Ouderraad is heel divers. Veel (buiten)schoolse activiteiten worden door de ouderraad (mede) georganiseerd, zoals bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, de Avond4daagse en het Rietzee ZomerFestival. Daarnaast verlenen de leden van de OR hand- en spandiensten bij activiteiten van de school zoals de paasviering, een ouderavond en het afscheid van groep 8. Dit wordt gedaan in nauw overleg met het team. De OR vergadert gemiddeld één keer per 2 maanden. Hierbij is dan altijd iemand van het schoolteam aanwezig.  Als u belangstelling heeft om de ouderraad te versterken kunt u dat doorgeven aan één van de ouderraadsleden. De voorzitter neemt dan contact met u op en nodigt u uit om eens een vergadering bij te wonen, zodat u zich een goed beeld kunt vormen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier of mailen naar or@derietzee.nl  

Leden 2022-2023
  • Diony Buikema (ouderlid en voorzitter)
  • Björn Greven (ouderlid en penningmeester)
  • Mirjam van der Plicht (ouderlid)
  • Marcel Hoogeveen (ouderlid)
  • Abigail Braam (ouderlid)
  • Freerk Scheuneman (ouderlid)
  • Esther van Geel (ouderlid)
  • Francis Henssen (teamlid)
  • Esther Boersma (teamlid)