Muziek


In alle groepen wordt muziekonderwijs gegeven door een muziekdocent want, muziek maakt vrolijk en samen zingen of musiceren zorgt voor gezelligheid, saamhorigheid en energie! Aangetoond is dat musiceren bijvoorbeeld ook goed is voor het cognitief functioneren. Bij actief musiceren worden verschillende functies en vaardigheden getraind: geheugen, concentratie, analytisch vermogen, fijne motoriek en oog-handcoördinatie, om er een paar te noemen. 

Muziekonderwijs
Op weg naar de koningin