International Primary Curriculem (IPC)


In de groepen 4 t/m 8 leren we a.d.h.v. thema's. We gebruiken daarvoor het zogeheten IPC ‘International Primary Curriculum’. We maken gebruik van een geïntegreerd programma voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, techniek, mens en samenleving, internationale vorming, kunstzinnige vorming en natuuronderwijs.Door praktische activiteiten aan te bieden wordt leren betekenisvol, wat ten goede komt aan het leerproces van de kinderen. Tijdens het wrken aan de thema's richten leerkracht en kind zich op bepaalde leerdoelen deze worden in de klas opgehangen. Om de kinderen zo mede-eigenaar te maken van hun leerproces en er wordt regelmatig teruggekoppeld en gereflecteerd. De activiteiten zijn gericht op zaken als kennis, vaardigheid en inzicht. Daarnaast stimuleren ze ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, talenten en internationaal besef. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten.